Gereformeerde Kerk Klundert

Nieuws

 

Onder het kopje "Komende dienst" kunt u de opgenomen dienst van zondag beluisteren/bekijken.

 

Uitslag enquête

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlogformulier

Nieuwe gebruikers

Bent u lid van de Gereformeerde Kerk Klundert en heeft u nog geen inloggegevens ontvangen?

Mail dan naar 

ledenadministratie@gkklundert.nl

Welkom

Leuk dat u/jij een kijkje neemt op onze website, die van de Gereformeerde Kerk te Klundert (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland).

Wij zijn een enthousiaste christelijke gemeente die leeft vanuit het geloof in de Drie-enige God: de Vader in de hemel die ons mensen heeft geschapen; zijn Zoon Jezus Christus, die door Zijn kruis en opstanding de mensen verlost van donkerheid en dood; en de Heilige Geest, die het geloof in onze harten opwekt.

Ons geloof is gebaseerd op de Bijbel, Gods betrouwbare Woord, de wegwijzer voor ons leven. ’s Zondags om 10.00 uur komen we bij elkaar om ons geloof te vieren, om God te eren, om bemoedigd te worden door Zijn boodschap van liefde en vergeving, om aanwijzingen te krijgen voor het leven van alledag en om te bidden. Voor de kinderen is er kindernevendienst. Na afloop drinken we samen koffie. Regelmatig zijn er bijzondere diensten, bv. een doopdienst (waarin een kind of volwassene wordt ingelijfd in de gemeente), een belijdenisdienst (waarin iemand zijn geloof belijdt), een themadienst, een school- en kerkdienst of de viering van het Heilig Avondmaal (waarin we het offer van Jezus Christus voor ons aan het kruis gedenken).

Als gelovigen trachten wij te leven zoals Jezus het ons leert. Daarom is het omzien naar de ander erg belangrijk, in en buiten de gemeente. Dat geldt ook voor de zorg aan de hulpbehoevenden. Allemaal proberen we dit vorm te geven, echter er zijn gemeenteleden die hierin een speciale taak hebben, o.a. ouderlingen, contactpersonen en diakenen.

Belangrijk is dat we elkaar stimuleren in ons geloof. Vandaar dat er voor kinderen, jongeren en volwassenen geloofsonderwijs en (Bijbel)gespreksgroepen worden georganiseerd. Dit doen we samen met onze Hervormde zustergemeente. Onze gemeente wil graag een missionaire gemeente zijn, een gemeente die haar geloof uitdraagt en uitnodigend is naar anderen. Vandaar dat wij ook speciale laagdrempelige diensten organiseren. U/jij kunt het allemaal lezen op onze website.

U/jij bent van harte welkom!

 

 

 

 

Komende dienst

Huidige dienst:

 

Kerkdienst 14 Juli 2024

 

Terugkijken:

Voorgaande internetdiensten

 

Terug luisteren

Voorgaande diensten

Kalender

Juli 2024
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kerkdiensten